23 Aralık 2008 Salı

Etimoloji ve Tarih

İsminin kökeni: Malatya'nın adı Kültepe tabletlerinde 'Melita' olarak, Hitit tabletlerinde "Maldia" olarak geçmektedir. Malatya kelimesi Hititçe bal anlamina gelen "Melid" kelimesinden türetilmistir.

Eski çağ cografyacılarindan Strabon, Malatya'yı, kesin olarak belirtmemekle birlikte, Kommagene sınırında Kapadokya Krallığı’nın (M.Ö.280-212) on valiliğinden biri olarak göstermiştir.

Hititler M.Ö. 2000 yıllarının başında bu bölgede hüküm sürmeye başlamışlardır. M.Ö. 1750 yıllarında Kuşsara Kralı Anitta, Anadolu'yu tek bir yönetim altında toplayarak siyasi birliği sağlamış ve Malatya'yı da bu birliğe dahil etmiştir. II. Mursilis, Muvatalli ve III. Hattusilis dönemlerinde Malatya, Hitit merkezine bağlı kalmıştır.

Asur Kralı Sanherib (M.Ö. 705-M.Ö. 681) döneminde Asur egemenliğine giren Malatya, daha sonra Med ve Perslerin hakimiyetine girmiştir.

M.Ö. 4. yüzyılda Makedonya Kralı İskender'in Anadolu'yu ele geçirmesinden sonra, Malatya Hellenistik kültürün etkisinde kalmıştır. Bu tarihten sonra Malatya sırasıyla, Medlerin, Perslerin, Romalıların, Bizanslıların, Selçukluların egemenliği altına girmiştir.

1515 yılından itibaren de Osmanlı yönetimi altına giren Malatya, Cumhuriyetle birlikte (20 Nisan 1924 Anayasası 89. maddesi) ile il olmuştur. İl olduktan sonraki ilk Belediye Başkanı Hasan Derinkök' tür.

Hiç yorum yok: